ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงพบผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงพบผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1