สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยระบบVideo Conference

นายสมัต อาบสุวรรณ์. รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนางจันทร์หอม เบ้าลี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะข้าราชการครูนักจิตวิทยาโรงเรียนแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา. ศึกษานิเทศก์นักจิตวิทยา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยระบบVideo Conference ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อนำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป