ผอ.สพม.34 พร้อมคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนและดำเนินการศึกษาการทำข้อตกลง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ร่วมแลกเปลี่ยนและดำเนินการศึกษาการทำข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้อเจียง เมืองหังโจว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรชั้นนำด้านเทคโนโลยีติด 1 ใน 100 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภาพ/ข่าว ศน.อรสา ดีทุ่ง