ผอ.สพม.34 พร้อมคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเจ้อเจียง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงานที่การแพทย์แผนจีนที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเจ้อเจียง เมืองหังโจว มลฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน โดยร่วมหารือกับอธิการบดี และคณะผู้บริการของมหาวิทยาลัยในการสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษาและสร้างทางเลือกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเจ้อเจียง ในเรื่องการมอบทุน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักเรียน โดยมหาวิทยาลัยดังกล่าวจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเน้นทักษะด้านแพทย์แผนจีนเพื่อการรักษา ในการนี้ ได้ร่วมพบปะนักเรียนชาวไทยที่ได้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเจ้อเจียงด้วย ประมาณปลายเดือนมกราคม 2562 จะมีการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน