สพป.พิจิตร เขต 1 แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน

 

เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้แทน สพป.พิจิตร เขต 1 ในการปฏิบัติหน้าที่นับนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน ตามมาตรการ สพฐ.ในการป้องการขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการนับจำนวนนักเรียนเป็นรายบุคคลของแต่ละโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1