อุตรดิตถ์ เขต 1 สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าป่าและเวียนเทียน

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช นายอาคม สีพิมพ์สอ และนายวัลลภ วิบูลย์กุล รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ถวายเทียนพรรษาและผ้าป่า ณ วัดดงสระแก้ว ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดดงสระแก้ว และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในตำบลไผ่ล้อม ณ วัดดงสระแก้ว เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งในปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม และวันเข้าพรราตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม โดยทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ต่างก็จัดให้มีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และร่วมเวียนเทียน เพื่อให้ครู นักเรียนและชุมชนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และที่สำคัญเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนาจากการปฏิบัติจริง