ผอ.สพม.34 พร้อมคณะ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเจ้อเชียง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเจ้อเชียง ในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่เมืองหางโจว มลฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ก่อตั้งมา 121 ปี อยู่ในลำดับที่ 68 ของโลก และคณะวิศวกรรมอยู่ลำดับที่ 4 ของโลก มีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์มาก โดยมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมีวิทยาลัยย่อย จำนวน 7 วิทยาลัย จัดหลักสูตรการศึกษาครบทุกคณะและหลากหลาย มีนักเรียนแลกเปลี่ยนมากกว่า 142 ประเทศ เพื่อดึงดูดความสนใจให้นักเรียน บุคลากร ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทุนการศึกษาไว้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังมีหลักสูตรสองปริญญาที่น่าสนใจ ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้หารือในการทำความร่วมมือที่จะร่วมแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และบุคคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ภาพ/ข่าว ศน.อรสา ดีทุ่ง