+++กีฬานักเรียน กลุ่มห้วยโป่ง อ.เมือง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++

^^^  วันที่ 29  พฤศจิกายน 2561   นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อายุไม่เกิน 12 ปี (ระดับตำบลห้วยโป่ง) ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาและเพื่อคัดเลือกนักเรียนแต่ละชนิด แต่ละประเภทเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนห้วยโป่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอ   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ++ขอบพระคุณภาพจากผอ.วิชัย  เจริญพระธรรมดี//ธีรธิดา  พรหมมาแบน ข่าว++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน