ผอ.สพม.12 เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนกรณีไฟไหม้บ้าน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พร้อมด้วยนางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวพรทิพย์ เกิดสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ตรวจเยี่ยมกรณีไฟไหม้บ้านนักเรียน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ของนางสาวศิริพร ฮ่องกิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 และเด็กหญิงเนรัญชลา ฮ่องกิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 นักเรียนโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ณ บ้านเลขที่ 109/2 หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้บิดาเสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหายทั้งหลัง และได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียน