ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการแข่งขันกีฬา “เมืองชัยภูมิเกมส์”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “เมืองชัยภูมิเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ  จัดโดยเครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองชัยภูมิ   มีโรงเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมฯ  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ออกกำลังกาย  พัฒนาความสามารถด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม  แข่งขันระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561

ศิริรัตน์ หาญเวช