สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายศักดิ์สว่าง  สายโส   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะออกติดตามการเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี  ซึ่งจะเดินทางมาตรวจความก้าวหน้าในการโครงการตามนโยบายของรัฐบาล  กิจกรรมสร้างน้ำ สร้างป่า สร้างความยั่งยืน โครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ” อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมืองชัยภูมิ  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นี้