สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกล “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ”

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนโฆษกประจำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดำเนินรายการ