ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องในโอกาส “การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบ 1 ปี” 

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธํุ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาส “การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบ 1 ปี”  ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์