ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัล “เกียรติยศเราสร้างเองได้ปีที่ 2”

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัล “เกียรติยศเราสร้างเองได้ปีที่ 2”
ณ สถานศึกษา 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนหนองแซงวิทยา โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา โรงเรียนท่านาจาน
โรงเรียนกุดแห่/คำหุ่งราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย และโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์