ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัล “เกียรติยศเราสร้างเองได้ปีที่ 2”

วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัล “เกียรติยศเราสร้างเองได้ปีที่ 2” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โรงเรียนโคกก่องวิทยา โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โรงเรียนบ้านโคกใส โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
และโรงเรียนถ้ำปลาวิทยา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์