อุตรดิตถ์ เขต 1 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

23  กรกฎาคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  นำคณะผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓   ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก  (NBT Phitsanulok)   เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์