อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

23  กรกฎาคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  นายอาคม  สีพิมพ์สอ และ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ โต๊ะลงนามถวายพระพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1