ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข (รอง ผอ.สพท.)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 9 คน ที่สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. พร้อมนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กล่าวอวยพร ให้ข้อคิด และแนวทางในการเตรียมความพร้อมสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ซึ่งจะสอบในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ