อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของจังหวัดอุตรดิตถ์

28 กรกฎาคม 2563  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายอาคม  สีพิมพ์สอ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้กำหนดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสาร อาหารแห้ง)

ถวายเป็นพระราชกุศล  ณ บริเวณถนนประชานิมิตร หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก การลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญานฯ  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมี นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี