สพม.34 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ โดยดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน), ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (สอบปฏิบัติ) , ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 34 คน ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่