สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจนับนักเรียน 100% แก้ปัญหาไม่มีตัวตน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา  รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมผู้แทน สพป.พิจิตร เขต 1 ซึ่งแต่งตั้งทั้งหมดจำนวน 27 ทีม ให้ปฏิบัติหน้าที่นับนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดวันนี้ พร้อมกันทั้งหมด 136 โรงเรียน 100 % เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน ตามมาตรการ สพฐ.ในการป้องการขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการนับจำนวนนักเรียนเป็นรายบุคคลของแต่ละโรงเรียนทั้งประเทศ