กองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก สพป.ลำพูน เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือด.ญ.ณัฐกมล ปิดตาทะโน

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน 2 พร้อมคณะเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนประสบอุบัติเหตุ ด.ญ.ณัฐกมล ปิดตาทะโน(น้องข้าวหอม)นักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา48โดยมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก แก่ผู้ปกครองนักเรียน ณ โรงพยาบาลลำพูน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561