ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิด สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 ระดับภาคกลาง และสร้างขวัญกำลังใจแก่ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชัยนาท

ผอ.สพป.ชัยนาท สร้างขวัญกำลังใจแก่ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชัยนาท
>>>วันที่ 3 ธ.ค.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท คณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” ประจำปี 2561 ระดับภาคกลาง ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจพร้อมมอบสิ่งของแก่ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชัยนาท ณ สนามแข่งขันต่าง ๆ