สพม.34 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดเชียงใหม่

บทอาศิรวาท
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สิริกิติ์สิริโฉมดั่งโสมส่อง เกียรติแซ่ซ้องพระจริยวัตรสวัสดิ์ศรี
เปล่งบุญญาสมสง่าคู่บารมี พระราชชนนีทรงโอบเอื้อเพื่อชาวไทย
ประชาราษฎร์น้อมบังคมบรมนาถ ธ คือ ปราชญ์ศิลป์แผ่นดินปิ่นสมัย
พระมิ่งเมืองห่วงไพร่ฟ้าดุจดวงใจ เหนือจดใต้ต่างชมชื่นรื่นสำราญ
เหล่าพสกเดินตามรอยเบื้องพระบาท พัฒนาชาติทั่วธานีมีสุขศานต์
เป็นประทีปสืบครรลองของโบราณ โลกกล่าวขานการศึกษาพาก้าวไกล
บุญแผ่นดินถิ่นนี้ดีประเสริฐ สำเร็จเลิศนวัตกรรมนำแก้ไข
แผ่นดินร้อนทรงเป็นน้ำดับทุกข์ภัย ขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประพันธ์โดย นางสาววราภรณ์ ขัดสาร
ข้าราชการครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่