ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบโล่เกียรติยศและเกียรติคุณบัตร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ และเกียรติคุณบัตร โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ ระดับชาติ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ ประกอบด้วย รางวัลโล่เกียรติยศ คะแนน O-Net สูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะกรูด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) รางวัลโล่เกียรติยศ คะแนน NT อันดับ 1 ของกลุ่ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกก รางวัลเกียรติคุณบัตร โรงเรียนที่มีพัฒนาการด้านผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกี่ โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.8) รางวัลเกียรติคุณบัตร โรงเรียนที่มีพัฒนาการด้านผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกก โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.8) รางวัลเกียรติคุณบัตรโรงเรียนที่มีพัฒนาการด้านการทดสอบคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกก โรงเรียนบ้านโคก โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา จากนั้น ได้มอบดอกไม้ต้อนรับบุคลากรใหม่ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายดำรงชัย ประเสริฐทรง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ นายวรเทพ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกรูด ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ//////ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว