+++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 29/2563และประชุมบอร์ดบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่4/2563 +++

^^^^  วันพุธ  ที่ 5  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 08.00 ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 29/2563และเป็นประธานในการประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 4/2563   เพื่อร่วมกันทบทวน การดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผน กิจกรรม การดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  มีผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม  ณ ห้อง 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน