ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมสรุปรายงานผลการตรวจสอบการเงิน บัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสิินธุ์ เขต 1
ประธานการประชุมสรุปรายงานผลการตรวจสอบการเงิน บัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1