อบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตโครงการ สพฐ.cluster 11 จังหวัดสกลนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ร่วมกับบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ไอที ในสังกัด จำนวน 258 โรง  เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามโครงการเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษา สพป.สพม. ศูนย์การศึกษาพิเศษและศูนย์ Eric ประจำเขตตรวจที่ 11 (สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร)  ตามโครงการ สพฐ.Cluster  11 จังหวัดสกลนคร  โดย  ดร.เจริญ   ราชโสภา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการอบรม  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563