ผู้ตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)โรงเรียนสังกัด สพม.14