สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมหารือ และชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งในครั้งนี้ มีสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 6 โรงเรียน ดังนี้ 1. สถานศึกษาขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 2. สถานศึกษาขนาดกลาง 1) โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 2) โรงเรียนบ้านหนองแวง 3) โรงเรียนบ้านม่วง 4) โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 3. สถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อเสนอรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกไปยังเขตตรวจราชการต่อไป