น้ำดื่มสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ รับมอบเครื่องกรองน้ำรวมมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท จากมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิตมอบให้โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)

“น้ำดื่มสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ”

มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต สนับสนุนงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท มอบโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานรับมอบเครื่องกรองน้ำสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต โดย คุณประเสริฐ ศรีสืบ ประธานมูลนิธิ มอบให้โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) การนี้ นางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมรับมอบเครื่องกรองน้ำดังกล่าว.