รอง ผอ.สพม.19 รับการประเมิน รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมรุ่งอรุณ สพม.19 นายประฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รายงานสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ในรอบ 6 เดือนตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานกรรมการ  นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นกรรมการ และนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เป็นกรรมการและเลขานุการ

……………………………………………….

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3901374863222564