สพม.37 (แพร่-น่าน) ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 37 (แพร่-น่าน)  และผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เนื่องในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพม.19

พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) กับ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) เพื่อเป็นการบูรณาการการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนาคูรภาพการศึกษา ยกผลงสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง

……………………………………………………..

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3898715753488475&__xts__%5B0%5D=68.ARD-x2tnSjx0syF-keURUEMLFr0F2MjRuGubh1ix0nn9yZeh9GZRm80DUJXO27UgYPrWcFyJmEvfaCZIRhC3IftdR4nVP-t95xTL-IJXkpGDPTJFjGj5YESnHD0lp9YzfNVZ2l2D7Dtikt5I-C9qEaZXB7PP2FCuA2RoeDLBMA2HAg3tnj1r0FYdhoqSJKPrf2BC7p4GqCixij8iPmu_2wUufCLOkKWaC7ZaLuxbSt8e5tq1AjYA28N5YNQllqBiLCdH0MZ7_RPCzaOG5XLtsQtfkWC45TGV2gglVmcWInWoVQTcsZATcNgCATddoRT6jARy5KWQwD2y_8YCXxWeiQ8j7wRb1xNT47v2pgIiY-LMqJUeOCW9eze44kXWxxBIawGwd0AktSEE9R5xlMOQeim_YAIdJS8jqTufzJWaXwJ1ihJRbBFh_VnmrRPimYYlol7GSkHOIsNmZVED4-dR&__tn__=-UC-R