+++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2563 ++

<<<<วันพฤหัสบดี   ที่ 27  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563   เวลา 09.30 น.   นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการรักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1     ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่7/2563  โดยมีนายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย  ผอ.สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม  เพื่อปรึกษาหารือในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  //   ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน