ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก  ทาเพชร และ นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สำรวย  นกงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ และคณะ จำนวน ๕๐ คน ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติของแต่กลุ่ม และภารกิจงานต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ณ อาคารวิทยบริการ และกลุ่มงานต่าง ๆ