สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการความก้าวหน้าการสร้างฝายมีชีวิตและปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการความก้าวหน้าการสร้างฝายมีชีวิตและปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” , เป็นประธานในพิธีเปิดฝายมีชีวิตลำดับที่ 111 และเปิดระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน โดย นายกรัฐมนตรี ได้พบปะ ข้าราชการและประชาชนที่เข้าร่วมต้อนรับกว่า 20,000 คน

ในการนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย คณะ เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิ เป็นป่าต้นน้ำสาขาของแม่น้ำชี ในอดีตเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ผ่านการสัมปทานป่าไม้ และมีประชาชนบุกรุกจับจองที่ทำกินและปรับพื้นที่ ทำให้มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม เมื่อภาครัฐได้มีการดำเนินการตามนโยบายของ คสช.และรัฐบาล ทวงคืน ขอคืน และรวมใจคืนพื้นที่ให้กลับมาอยู่ในควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ประมาณ 13,000 ไร่ จังหวัดชัยภูมิร่วมกับอุทยานแห่งชาติตาดโตน ได้จัดทำโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” โดยน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่องน้ำ พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เรื่องป่า มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำโครงการ เพื่อสร้างน้ำ สร้างป่า สร้างความยั่งยืน ให้กับพื้นที่ป่าโล่ใหญ่