สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการและเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเปิดโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”

วันจันทร์ที่ 3  ธันวาคม 2561  เวลา 9.00 น. พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรี  ลงพื้นที่ตรวจราชการและเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  มีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับ  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวบรรยายสรุปภาพรวมแนวทางการบริหารจัดการในพื้นที่  ชมวีดิทัศน์โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง  นายกรัฐมนตรีพบปะ  ทักทาย ข้าราชการ ประชาชน จำนวน 20,000 คน เยี่ยมชมนิทรรศการที่นำเสนอโดยหน่วยงานและของประชาชนในพื้นที่  โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา  ร่วม ให้การต้อนรับ  ครู และนักเรียน จัดนิทรรศการ/นำเสนอผลงาน

และในภาคบ่าย  ลงพื้นที่ตรวจราชการและเปิดโครงโครงการตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมสร้างน้ำ สร้างป่า สร้างความยั่งยืน โครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ” ณ  อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมืองชัยภูมิ  โดยนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการสร้างน้ำ สร้างป่า สร้างความยั่งยืน  และเป็นประธานเปิดฝาย ลำดับที่ 111 และเปิดระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ พร้อมปลูกต้นไม้ และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืชกล่าวต้อนรับ   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  รายงานความก้าวหน้า การสร้างน้ำและสร้างป่าตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”  และ นายกรัฐมนตรี พบปะประชาชน จำนวน 10,000 คนก่อนเดินทางกลับ   ซึ่งนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  ร่วมให้การต้อนรับฯ ในครั้งนี้ด้วย