ยกนิ้วให้ : นร.หนองหินวิทยาคม สพม.19 คว้าที่ 1 คลิปสั้น ม.ต้น ระดับคัตเตอร์ (Cluster)

นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประกวดผลงานนักเรียนกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ตามโครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา “ต้นแบบที่มีสมรรถนะทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” รอบคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) ปรากฏว่า เด็กชายภานุวัฒน์ ผองแก้ว นักเรียนโรงเรียนหนองหินวทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคลมัธยมศึกษาตอนต้น กับผลงานที่มีชื่อว่า Get Lost ได้เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป

เด็กชายภานุวัฒน์ ผองแก้ว เจ้าของผลงาน

ทั้งนี้ทางโรงเรียนหนองหินวทยาคม จึงได้จัดทำเกียรติบัตร เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กชายภานุวัฒน์ ผองแก้ว เจ้าของผลงาน เด็กชายอภิรักษ์ เคนชมภู นักแสดงในเรื่อง และครูณัฐวุฒิ ขวาลำธาร ครูที่ปรึกษา ในช่วงเช้าหลังทำกิจกรรมหน้าเสาธง

เด็กชายอภิรักษ์ เคนชมภู นักแสดงในเรื่อง
ครูณัฐวุฒิ ขวาลำธาร ครูที่ปรึกษา

 

กองเชียร์

…………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูล/ภาพจากครูอุบล ศุภบวรรัตน์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม.19