นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ต้อนรับ ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และคณะที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบุคลากร

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ให้การต้อนรับ ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
และคณะที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1