โรงเรียนบ้านโซกม่วง​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ รับการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ ประจำปี​ 2563

โรงเรียนบ้านโซกม่ว​ง​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ​รับการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา​ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ ประจำปี​ 2563​ สถานศึกษาที่มีผลงานเข้ารับการพิจารณา​ ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา​ ขนาดกลาง​ ระดับเขตตรวจราชการ​ (Cluster​ 17)…..(ครูสุเมธ… ภาพ/มณีวรรณ… ข่าว)