จังหวัดพิษณุโลกคุมเข้มสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศ

วันนี้ ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  ซึ่งเป็นสนามสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 1,100 คน เดินทางมาสอบแข่งขันกันจำนวนมาก โดยมีหน่วย EOD ตชด.31 ค่ายเจ้าพระยาจักรี นำเครื่อง walk scan ตรวจค้นเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเลคทอนิกส์ ผู้เข้าสอบทุกคนขณะเดินขึ้นอาคารสอบ สแกนตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งมีการตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและตรวจค้นร่างกายอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าห้องสอบอย่างเข้มงวด โดยมีนายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.)  นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายสุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประธานสนามสอบ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้เปิดอัตราการบรรจุ 24 อัตรา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ครอบคลุม รวมถึงการสอดส่องดูแลและป้องกันการทุจริต หรือที่จะส่อไปในทางทุจริตหรือที่จะทำให้เกิดความไม่เห็นธรรม ขอให้เชื่อมั่นได้ว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้มีความโปร่งใสและให้เกิดความยุติธรรมให้มากที่สุด”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (กศจ.พิษณุโลก) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563 ตามกลุ่มวิชา 7 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1) กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 7 อัตรา 2) กลุ่มวิชาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จำนวน 3 อัตรา 3) กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 7 อัตรา 4) กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา 5) กลุ่มวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา 6) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา และ 7) กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา  รวมทั้งสิ้น 24 อัตรา