สพม.19 รับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม king power โรงเรียนท่าลี่วิทยา จ.เลย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 พร้อมด้วยนายระบบ พลมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา นายสุรชน เนรมิตพาณิช นายกเทศมนตรีตำบลท่าลี่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าลี่วิทยา ผู้บริหารสหวิทยาเขตหลักเมือง คณะกรรมการบริหารสนามฟุตบอล ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนโรงเรียนท่าลี่วิทยา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.พงษ์เทพ นามศิริ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารวิศวกรรมและสาธารณูปโภค กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ คุณอรณภา ธรรมาภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท เซ็นเตอร์ เทิร์ฟ จำกัด และคุณธนวิทย์ สวนมะลิ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เซ็นเตอร์ เทิร์ฟ จำกัด  เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาทดสอบคุณภาพตามมาตรฐาน FIFA ของสนาม พร้อมตรวจรับและเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม king power โรงเรียนท่าลี่วิทยา อ.ท่าลี่ จ.เลย อย่างเป็นทางการ

…………………………………………………………