สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดบ้านนวัตกรรมการศึกษา สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เปิดบ้านนวัตกรรมการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2563 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 24 คน ครูแกนหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมแต่ละโรงเรียน จำนวน 60 คน และนักเรียน จำนวน 101 คน โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว