คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้พาคุณไช่ บินบิน คุณเฉิน หยิน คุณวารี รุ่งสิริวัฒน์ คณะอาจารย์และผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายโรงเรียนสันกำแพง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมฟังการแนะแนว จำนวน 200 คน โอกาสนี้ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ