นางสาวพิชชาภา มานะเจริญกุล ได้รับการตัดสินผลงานโครงการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชาภา มานะเจริญกุล ในโอกาสได้รับการตัดสินผลงานโครงการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ใน 12 คน ตามโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” โครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง