สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นางวรรณภา บุตรวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563