สพม.14 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย

+++++วันที่ 1 กันยายน 2563 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการ ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ครั้งที่ 10 ปี 2563  เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการใหม่ๆ รวมถึงการติดตามการดำเนินงานตามภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/หน่วย ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมีคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 ณ สพม.14 จำนวน 15 วัน เข้าร่วมสังเกตการณ์ศึกษาดูงานใน   การประชุมครั้งนี้ด้วย   เรวดี…ภาพ / ข่าว