สพม.19 มอบเสื้อที่ระลึกให้กับ สพม.21

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) มอบเสื้อที่ระลึก “SESAO19” ให้กับนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) เนื่องในโอกาสที่นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าพื้นที่ศึกษาดูงานด้านระบบบริหารจัดการสถานศึกษาและระบบบริหารหลักสูตรของโรงเรียปทุมเทพวิทยาคาร รวมถึงการเข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

…………………………………………..