ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ. สพท

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน               (Evaluation Team)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 13 คณะที่ 2 (จังหวัดสุรินทร์ ชัยภูมิ) ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร