การประชุมคณะทำงานกีฬาจานร่อน

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 ห้องประชุมสารีบท นายกฤษฏาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม การจัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาจานร่อน (FDAT”C”Coaching Certificate)               โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2